• Съвременна техника с добро качество и на приемлива цена! При конструирането й са взети под внимание най-добрите земеделски практики. Изработена съгласно действащите международни стандарти, отговаряща на изискванията за безопастност.
 • Качеството има значение! Изчистена конструкция, лесна поддръжка, добра ремонтно пригодност,висока ефективност, всичко това събрано заедно в почвообработващата техника с марка „Перла”.
 • Предизвикайте ни! Имате нова идея и искате тя да бъде реализирана във Вашите машини, нужно е само едно обаждане и с помощта на нашите специалисти и техническа база, ние ще реализираме Вашите проекти.
 • Техника за растителна защита „Перла” – качество с традиции! За нас е изключително важно Вашите култури да бъдат опръскани качествено, затова ние Ви предлагаме техника за растителна защита, която Ви гарантира добри резултати.
 • Ние се грижим за Вашите машини! Дружеството Ви предлага гаранционен и следгаранционен сервиз на закупената техника с марка „Перла”. Бърза доставка на резервни части, възли и елементи.
 • Вашето мнение има значение за нас! Обратната връзка с клиентите е основен приоритет за дружеството. Ние градим нашите идеи върху Вашия опит!
Продукти
Растително-защитна техника

Широка гама пръскачки за растителна защита на зеленчукови и полски култури, лозя и овощни насаждения.Тракторните пръскачки са предназначени за осъществяване на химическа защита срещу болести и неприятели по всички видове насаждения. Машините работят по метода на дребнокапковото и обикновеното пръскане с разтвори на химикали. За да бъдат максимално удовлетворени изискванията на клиентите, изделията се оборудват с елементи на водещи европейски производители (мембранни помпи, филтри, разпределителни системи, полиетиленови резервоари). Машините с щангова опръскаваща система са снабдени с процепни дюзи и противокапково устройстоство, което не позволява изтичането на работна течност, при спадане на подаваното налягане от помпата. В зависимост от търсения резултат, като разходна норма, щангата може да бъде окомплектована с дюзи от 02 до 08 номер. Вентилаторните системи, осигуряват оптимално опръскване на растения с обилна листна маса. Струята на вентилатора, който работи с 1800 мин-1 оборота и диаметър от 800 mm  или 1000 mm подпомага осъществяването на качествена растителна защита.

ПРЪСКАЧКА ЩАНГОВА ПРИКАЧНА – ПЩП „ПЕРЛА 2500”


 • Предназначена за осъществяване на прецизна растителна защита на царевица, слънчоглед, пшеница, рапица;
 • Хидравлична щангова система от 18 m или 20 m;
 • Голям просвет и възможност за повдигане на щанговата система във височина до 2.0 m;
 • Устройство за смесване и дозиране на препаратите и директното им вмускване в основния резервоар;
 • Мембранна помпа и тройни дюзодържателни корпуси за лесна смяна на използваната дюза;
 • Възможност за електронно или компютърно управление.тип на изделието произв., dka/h работна скорост, km/h работна височина, m работна  широчина, m работно налягане, MPa честота на въртене, min -1 вместимост на резервоара, l разходна норма, l/dka маса, kg трактор, hp
прикачна 80-220 4-12 2.0 20 0.1-0.6 540 2500 20-250 1800 100-120


ПРЪСКАЧКА ЩАНГОВА ПРИКАЧНА – ПЩП „ПЕРЛА 12 Б”


 • Хидравлична щангова система с работна широчина от 13,5 m и 16 m;
 • Мембранна помпа, процепни дюзи от европейски производители;
 • Резервоар от неръждаема ламарина, устойчив на активни химически препарати;
 • Възможност за повдигане на щанговата система във височина до 1,20 m;
тип на изделието произв., dka/h работна скорост, km/h работна височина, m работна  широчина, m работно налягане, MPa честота на въртене, min -1 вместимост на резервоара, l разходна норма, l/dka маса, kg трактор, hp
прикачна 64-192 4-12 1.2 16 0.1-0.6 540 1500 9-90 1050 60-80


ПРЪСКАЧКА ВЕНТИЛАТОРНА ПРИКАЧНА – ПВП „ПЕРЛА 9 А”


 • Вентилаторна опръскваща система с диаметър от 1000 mm, с редуктор;
 • Резервоар от неръждаема ламарина;
 • Работен обхват на опръскване до 8 m.
тип на изделието произв., dka/h работна скорост, km/h работна височина, m работна  широчина, m работно налягане, MPa честота на въртене, min -1 вместимост на резервоара, l разходна норма, l/dka маса, kg трактор, hp
прикачна 14-120 4-12 8 3.5-10 0.7-2.0 540
1600-2000 10-150 1100 60-80


ПРЪСКАЧКА ПРИКАЧНА УНИВЕРСАЛНА– ППУ „ПЕРЛА 1500”


 • Устойчив резервоар от полиетилен, с вместимост – 1500 l;
 • Възможност за промиване на системата с чиста вода;
 • Мембранна помпа, процепни дюзи от европейски производители;
 • Диаметър на вентилатора 800 mm, регулируеми дюзи с противокапково устройство;
 • Щангова опръскваща система, с работна широчина от 12,5 m, копираща обработвания терен.
модификация произв., dka/h работна скорост, km/h работна височина, m работна  широчина, m работно налягане, MPa честота на въртене, min -1 вместимост на резервоара, l разходна норма, l/dka маса, kg трактор, hp
щангови вариант 50-150 4-12 1.5 12.5
0.1-0.6 540
1500 7-90 810 60-80
вентилаторен вариант 10-70 4-12 6 10
0.7-2.0 540 1500 8-270 800 60-80


ПРЪСКАЧКА ПРИКАЧНА УНИВЕРСАЛНА– ППУ „ПЕРЛА 1001”


 • Устойчив резервоар от полиетилен, с вместимост – 1000 l;
 • Мембранна помпа, процепни дюзи от европейски производители;
 • Диаметър на вентилатора 800 mm, регулируеми дюзи с противокапково устройство;
 • Щангова опръскваща система, с работна широчина от 12,5 m, копираща обработвания терен;
 • Предлага се във варианти със щангова или вентилаторна система или в комплект от двете.
модификация произв., dka/h работна скорост, km/h работна височина, m работна  широчина, m работно налягане, MPa честота на въртене, min -1 вместимост на резервоара, l разходна норма, l/dka маса, kg трактор, hp
щангови вариант 48-144 4-12 1.5 12.5
0.1-0.6 540
1000 9-90 600
60-80
вентилаторен вариант 24-100 4-12 5
10
0.7-2.0 540 1000 7-120 625 60-80


ПРЪСКАЧКА КОМБИНИРАНА НАВЕСНА – ПКН „ПЕРЛА 600”


 • Предназначена за полски и зеленчукови култури с максимална височина на растенията до 800 mm, засяти слято или редово;
 • Устойчив резервоар от полиетилен, с вместимост 600 l;
 • Мембранна помпа, процепни дюзи от европейски производители;
 • Диаметър на вентилатора 800 mm, регулируеми дюзи с противокапково устройство;
 • Щангова опръскваща система, с работна широчина от 10 m, копираща обработвания терен, с ръчно отваряне, затваряне и повдигане;
 • Предлага се във варианти със щангова или вентилаторна система или в комплект от двете.
модификация произв., dka/h работна скорост, km/h работна височина, m работна  широчина, m работно налягане, MPa честота на въртене, min -1 вместимост на резервоара, l разходна норма, l/dka маса, kg трактор, hp
щангови вариант 48-144 4-12 1.5 12.5
0.1-0.6 540
600 6.5-90 350
40-60
вентилаторен вариант 24-72 4-12 5
6
0.7-2.0 540 600 7-80 340 40-60


ПРЪСКАЧКА КОМБИНИРАНА НАВЕСНА – ПКН „ПЕРЛА 300” и ПКН „ПЕРЛА 400”


 • Предназначена за полски и зеленчукови култури с максимална височина на растенията до 800 mm, засяти слято или редово;
 • Устойчив резервоар от полиетилен, с вместимост – 300 l или 400 l;
 • Мембранна помпа, процепни дюзи от европейски производители;
 • Диаметър на вентилатора 800 mm, регулируеми дюзи с противокапково устройство;
 • Щангова опръскваща система, с работна широчина от 10 m, копираща обработвания терен, с ръчно отваряне, затваряне и повдигане;
 • Предлага се във варианти със щангова или вентилаторна система или в комплект от двете.

 
модификация произв., dka/h работна скорост, km/h работна височина, m работна  широчина, m работно налягане, MPa честота на въртене, min -1 вместимост на резервоара, l разходна норма, l/dka маса, kg трактор, hp
щангови вариант 40-120 4-12 1.2 10
0.1-0.6 540
300,400 9-90 270
30-40
вентилаторен вариант 24-72 4-12 до 5
6
0.7-2.0 540 300,400
7-80 310
30-40


ПРЪСКАЧКА КОМБИНИРАНА НАВЕСНА – ПКН „ПЕРЛА 200”


 • Предназначена за полски и зеленчукови култури с засяти слято или редово;
 • Устойчив резервоар от полиетилен, с вместимост – 200 l;
 • Мембранна помпа и диаметър на вентилатора 400 mm;
 • Предлага се във варианти със щангова или вентилаторна система.
модификация произв., dka/h работна скорост, km/h работна височина, m работна  широчина, m работно налягане, MPa честота на въртене, min -1 вместимост на резервоара, l разходна норма, l/dka маса, kg трактор, hp
щангови вариант до 24 8 1 6
0.1-0.6 540
200 6-70 130
20-30
вентилаторен вариант 24-32 8 4
4
0.7-2.0 540 200
5-50 150
20-30
 

 • На 15.12.2015 год. в "Перла" АД е внедрена Система за управление на качеството (СУК), съгласно излязлата на 23.09.2015 год. нова версия на стандарта за Системи за управление на качеството ISO 9001:2015...  повече
 • Фирма „Перла” разработи и внедри в продуктовата си гама и производство на колесари за хедери на комбайни в две направления – едноосови и двуосови.Техническото изпълнение на изделието позволява транспортирането на всеки модел хедер, независимо от модела, вида и работната дължина на хедера. Носещата рама може да бъде регулирана за работна ширина до 12м. Колесарите са универсални и максимално разглобяеми...  повече