• Съвременна техника с добро качество и на приемлива цена! При конструирането й са взети под внимание най-добрите земеделски практики. Изработена съгласно действащите международни стандарти, отговаряща на изискванията за безопастност.
 • Качеството има значение! Изчистена конструкция, лесна поддръжка, добра ремонтно пригодност,висока ефективност, всичко това събрано заедно в почвообработващата техника с марка „Перла”.
 • Предизвикайте ни! Имате нова идея и искате тя да бъде реализирана във Вашите машини, нужно е само едно обаждане и с помощта на нашите специалисти и техническа база, ние ще реализираме Вашите проекти.
 • Техника за растителна защита „Перла” – качество с традиции! За нас е изключително важно Вашите култури да бъдат опръскани качествено, затова ние Ви предлагаме техника за растителна защита, която Ви гарантира добри резултати.
 • Ние се грижим за Вашите машини! Дружеството Ви предлага гаранционен и следгаранционен сервиз на закупената техника с марка „Перла”. Бърза доставка на резервни части, възли и елементи.
 • Вашето мнение има значение за нас! Обратната връзка с клиентите е основен приоритет за дружеството. Ние градим нашите идеи върху Вашия опит!
Оферти - брошуриЕфективни технологични решения за устойчиво развитие предложени от „Перла” АД гр. Нова Загора

Продължаващото състояние на икономиката в България през последните години се характеризира със слаб и дори неустойчив растеж. Необходимо условие за стимулиране на икономиката е предприемането на адекватни мерки стимулиращи потреблението, свързани с предлагането на по-разнообразна, ефективна и евтина продукция.

 
Нов лагерен възел от "Перла" АД

Нов лагерен възел от „Перла” АД

Лагерните възли използвани в дисковите брани с марка „Перла” са патентно защитени. Чрез тях се гарантира надеждна и устойчива работа на почвообработващите машини в условията на тежки климатични условия и сериозна запрашеност. Предимството се състои в осигурената тройна защита, чрез използване на високоякостни материали осигуряващи надеждно капсуловане на лагерите, а така също и механична преграда срещу растителни остатъци. Избегната е необходимостта от гресиране непосредствено преди обработка. Препоръчвания цикъл на гресиране е след обработката на около 5000дка.

Отнасяйки се с грижа към клиентите, специалистите на дружеството разработиха за тежкия тип брани на принципа на описания модел нов тип възел с дуална лагерна система и закрепване към носачите чрез специални болтови съединения, преминаващи през тялото на лагерната кутия.

     Лагерния възел е фабрично сглобен и регулиран. В него са вградени по-тясно специализирани стандартни продукти съобразени с отрасъла, в който се използват. За да се осигурят високите експлоатационни показатели на лагерния възел, в кутията са използвани уплътнители добре известни със своето качество и дълготрайност. Освен с конструктивните си характеристики, които улесняват монтажа и повторното смазване, лагерните възли са прецизно шлифовани за да може вградените лагери да постигнат своя пълен експлоатационен срок.

 Лагерите от този клас са за по-продължителна работа с по-високо натоварване.

За да посрещнат все по-големите предизвикателства към работните параметри на произвежданите от „Перла” АД машини, тези лагерни възли имат оптимизирана конструкция, която им позволява да се справят с по-големите изисквания за дълготрайност и сервиз.

 Предимствата на новия лагерен възел си личат от подобрените общи показатели на предходния ни лагерен възел.

Лагерния възел се характеризира с:

 • способност за работа при високи скорости и обороти
 • способност за работа при високи натоварвания
 • висока конструктивна якост
 • нисък коефициент на триене
 • удължен експлоатационен срок на лагера 
Нови български дискови брани – за перфектна почвообработка

Почитателите на българската земеделска техника, които държат на качеството на достъпна цена, вече могат да се сдобият с най-новите брани, които се предлагат на пазара. Те са произведени от завод „Перла” в гр. Нова Загора и са носители на нови концепции в почвообработката.


 
Брошури
 

 • На 15.12.2015 год. в "Перла" АД е внедрена Система за управление на качеството (СУК), съгласно излязлата на 23.09.2015 год. нова версия на стандарта за Системи за управление на качеството ISO 9001:2015...  повече
 • Фирма „Перла” разработи и внедри в продуктовата си гама и производство на колесари за хедери на комбайни в две направления – едноосови и двуосови.Техническото изпълнение на изделието позволява транспортирането на всеки модел хедер, независимо от модела, вида и работната дължина на хедера. Носещата рама може да бъде регулирана за работна ширина до 12м. Колесарите са универсални и максимално разглобяеми...  повече