• Съвременна техника с добро качество и на приемлива цена! При конструирането й са взети под внимание най-добрите земеделски практики. Изработена съгласно действащите международни стандарти, отговаряща на изискванията за безопастност.
 • Качеството има значение! Изчистена конструкция, лесна поддръжка, добра ремонтно пригодност,висока ефективност, всичко това събрано заедно в почвообработващата техника с марка „Перла”.
 • Предизвикайте ни! Имате нова идея и искате тя да бъде реализирана във Вашите машини, нужно е само едно обаждане и с помощта на нашите специалисти и техническа база, ние ще реализираме Вашите проекти.
 • Техника за растителна защита „Перла” – качество с традиции! За нас е изключително важно Вашите култури да бъдат опръскани качествено, затова ние Ви предлагаме техника за растителна защита, която Ви гарантира добри резултати.
 • Ние се грижим за Вашите машини! Дружеството Ви предлага гаранционен и следгаранционен сервиз на закупената техника с марка „Перла”. Бърза доставка на резервни части, възли и елементи.
 • Вашето мнение има значение за нас! Обратната връзка с клиентите е основен приоритет за дружеството. Ние градим нашите идеи върху Вашия опит!
Ефективни технологични решения за устойчиво развитие предложени от „Перла” АД гр. Нова Загора

Продължаващото състояние на икономиката в България през последните години се характеризира със слаб и дори неустойчив растеж. Необходимо условие за стимулиране на икономиката е предприемането на адекватни мерки стимулиращи потреблението, свързани с предлагането на по-разнообразна, ефективна и евтина продукция.


В селското стопанство това е въвеждането както на нови, алтернативни методи за обработка на почвата, така и използването на прецизни машини за осъществяване на растително-защитните мероприятия, с цел намаление на себестойността на произвежданата селскостопанска продукция.
Основен приоритет на „Перла” АД е  да създава и проектира своите изделия, така че те да съобразени както със световните тенденции, така и с българските агротехнически условия. Във всяко едно от тях са вложени собствени идеи и разработки, базирани на дългогодишния ни опит и доброто сътрудничеството с клиентите.
Затова „Перла” АД гр. Нова Загора Ви предлага високо производителна, модерна и  лесна за обслужване техника, която може да бъде получена на приемлива цена, в сравнение със западно-европейските модификации.
За постигане на висока производителност и минимизиране на почвообработващите мероприятия, „Перла” АД разработи и Ви препоръчва нова серия дискови брани „LM”.
Дисковата брана LM 500, с работна широчина от 5.0 m  беше показана за първи път на изложението „Селското стопанство и всичко за него” в гр. Добрич през м. август 2009 г и беше демонстрирана през м.септември в землището на гр.Нова Загора.
Това една комбинирана машина, чиято конструкция на рамата и шарнирното окачване на крилата, позволяват много добро копиране на терена.
Чрез нейното използване едновременно се  извършват няколко последователни операции, в следните работни зони:

 • Зона с работни дискове - Дисковите секции са оборудвани с дискове с диаметър от 610 mm. Лагерното тяло, което е разработка на „Перла” АД не изисква обслужване в продължение на 5000 dka. В него не прониква прах и влага, което му дава дълъг и безпроблемен експлотационен живот. Зоната с работни дискове осигурява ефективно раздробяване и смесване на растителните отпадъци с почвените пластове.
 • Зона с разрохкващи култиваторни работни органи-разположена между предните назъбени и задните гладки дискови секции. Дълбочината на разрохкване, която може да се постига при обработка е 25-30 cm. Регулирането се осъществява посредством стъпаловидни отвори на всеки от държачите.Разрохкването позволява да се достави достатъчно количество въздух в почвата, да се подобри нейната пропускливост и да се създадат благоприятни условия за покълването на семената след сеитба.
 • Зона с уплътняващи тръбни валяци – за перфектно подравняване и уплътняване на горния почвен пласт, след обработка. Регулирането на натиска им върху почвата се осъществява посредством хидравлични цилиндри.

  Дисковите брани от серията LM се  изработват с работни широчини от 4 m до 6 m. Предназначени са за трактори в мощностния диапазон от 250 h.p до 400 h.p.
  Комбинацията от приемлива цена, добра ефективност, лесно обслужване и настройка,  ги прави изключително подходящи за използване от всяко земеделско стопанство.

  За постигането на желаната прецизност при осъществяването на растително- защитните мероприятия, „Перла” АД Ви препоръчва използването на щанговата пръскачка „ПЕРЛА 2500”.
  Изпръскването на препарата се извършва при налягане от 4-5 атмосфери, осигурено от мембранна помпа с дебит от 230 l/min и качествени процепни дюзи. Регулирането по височина, свиването и разгъването на двадесет метровата щангова система е хидравлично. Тройните дюзодържателни корпуси се оборудват с процепни дюзи, с размери съобразени с използваните от клиента. Промяната на вида дюза става лесно само с превключване на желаната позиция. Противокапковото устройство не позволява изтичане на работна течност, при спадане на подаваното налягане от помпата под 2 атм.
  В зависимост от вида на терените, на които ще бъде използвана пръскачката, щанговата система може да бъде с размер от 16 m или 18 m.
  Машината е оборудвана с един основен резервоар с обем от 2500 l, резервоар за промиване на системата след работа и резервоар за чиста вода.
  С цел да бъде контролиран разходът и правилно дозиран  работният препарат,  „ПЕРЛА 2500” е оборудвана с устройство за смесване на препарата. То е разположено на лесно и удобно място за работа, като след разбъркването, той се всмуква автоматично в основният резервоар с водата.
  Големия просвет на пръскачка, позволява използването й  в напреднал стадии на развитие на растенията, без да се извършва пречупване на стеблата.
  При желание от страна на клиента, машината се оборудва с компютърна система за управление.

  Продуктовата гама на дружеството е представена от дискови брани с работни широчини от 1,3 m до 11,0 m – с вертикално или хоризонтално пребиране на дисковите секции, пръскачки за растителна защита, със щангови, вентилаторни или в комплект от двете опръскващи системи, култиватори за слята обработка – навесни и прикачни. Изделието, което предизвика интерес и се препоръчва от нашите клиенти е т.нар Култиватор-компактор за комбинирана обработка на почвата.

 
 • На 15.12.2015 год. в "Перла" АД е внедрена Система за управление на качеството (СУК), съгласно излязлата на 23.09.2015 год. нова версия на стандарта за Системи за управление на качеството ISO 9001:2015...  повече
 • Фирма „Перла” разработи и внедри в продуктовата си гама и производство на колесари за хедери на комбайни в две направления – едноосови и двуосови.Техническото изпълнение на изделието позволява транспортирането на всеки модел хедер, независимо от модела, вида и работната дължина на хедера. Носещата рама може да бъде регулирана за работна ширина до 12м. Колесарите са универсални и максимално разглобяеми...  повече